Nam A Bank tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
27/06/2020 4:12:56 CH
BẢO TRỢ

Nam A Bank tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) thông qua việc chia cổ tức cổ phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 7.000 tỉ đồng tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức ngày 27.6.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) Nam A Bank, trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Nam A Bank là 925 tỉ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm 2019; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 113% kế hoạch; tổng tài sản 94.687 tỉ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2019… Lợi nhuận chưa chia của nhà băng này tính đến ngày 31.12.2019 là 622 tỉ đồng nên HĐQT Nam A Bank đã trích 570 tỉ đồng lợi nhuận chia cổ tức bằng cổ phiếu. Trong năm 2019, Nam A Bank được tăng vốn điều lệ từ mức hơn 3.353 tỉ đồng lên 5.000 tỉ đồng và ngân hàng đã thực hiện tăng vốn đợt 1 lên hơn 3.890 tỉ đồng. Đợt tăng vốn đợt 2 năm 2019 đang hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để tăng vốn lên 5.000 tỉ đồng vào quý 3/2020.

HĐQT Nam A Bank cũng đã trình cổ đông tăng vốn điều lệ từ mức 5.000 tỉ đồng lên 7.000 tỉ đồng với phương án dự kiến là phát hành 57 triệu cổ phiếu, 143 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Trước thắc mắc của một số cổ đông về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ông Phan Đình Tân – Phó chủ tịch HĐQT cho biết trong lộ trình tái cơ cấu, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng tập trung nguồn năng lực để tái cơ cấu. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm nâng cao nâng lực tài chính ngân hàng trong tình hình mới.

Ông Phan Đình Tân cũng giải thích thắc mắc của cổ đông về vai trò ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch HĐQT Nam A Bank xung quanh việc thực hiện ủy quyền cho người khác vì ông Nguyễn Quốc Toàn có lý do cá nhân nên đã thực hiện ủy quyền cho người khác để quản lý, điều này không gây gián đoạn các hoạt động của ngân hàng và các thành viên HĐQT đã thực hiện nghị quyết mà cổ đông thông qua, cũng như đạt được những kết quả hoạt động kinh doanh khả quan.

Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, ông Trần Ngọc Tâm – Tổng giám đốc Nam A Bank cho hay, Nam A Bank duy trì tăng trưởng ổn định, do đó tổng tài sản đặt ra trong năm 2020 đạt 116.000 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2019; huy động đạt 92.000 tỉ đồng, tăng 22%; dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỉ đồng, tăng 21%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 1.000 tỉ đồng… Ngoài ra, các cổ đông Nam A Bank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.


Theo TNO 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi