VPBank dành 5.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho vay

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?

VPBank dành 5.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho vay

Laisuat.vn - Kể từ tháng 03/2012, VPBank thực hiện chính sách giảm lãi suất vay so với biểu lãi suất hiện hành, trong đó mức giảm cao nhất lên tới 2%/năm.

Ngoài việc công bố hạ lãi suất vay, VPBank chính thức áp dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với một số đối tượng khách hàng nhằm phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức lên tới 5.000 tỷ đồng. VPBank là một trong số ngân hàng TMCP đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay lần này.
 

Ngoài ra VPBank còn tung ra một gói tín dụng ưu đãi, với lãi suất vay đặc biệt, thấp hơn 3% so với các khoản vay thông thường, để cho các khách hàng thuộc đối tượng ưu đãi vay nhằm phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức lên tới 5.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chương trình là 6 tháng và được triển khai tại các đơn vị trên toàn hệ thống VPBank.

Đây là động thái cho thấy VPBank đã chủ động hưởng ứng chủ trương giảm lãi suất cho vay của Chính phủ và cũng là lần thứ 2 kể từ năm 2011 VPBank thực hiện gói tín dụng ưu đãi lãi suất vay.  Với gói tín dụng ưu đãi lần này, VPBank mong muốn góp phần vào công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân nông thôn.

BHD
 

Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi