Gửi tiết kiệm ACB đang khuyến mãi gì ?

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
2017-11-19 21:02:20
BẢO TRỢ

Gửi tiết kiệm ACB đang khuyến mãi gì ?

ACB: Gửi tiết kiệm có thưởng

Tặng thêm lãi suất
Khi khách hàng gửi mới tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn sẽ nhận thêm lãi suất tri ân như sau:

Tối thiểu từ 50 triệu đồng

Từ 05 năm trở lên           + 0.30%/ năm
Từ 03 đến dưới 05 năm  + 0.25%/ năm
Từ 01 đến dưới 03 năm  + 0.20%/ năm

Thời gian triển khai
Từ ngày 17/03/2017 đến 31/12/2017
 
Theo ACB
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi