Chính thức cấm ngân hàng ép mua bảo hiểm khi cho vay

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
20/02/2024 9:57:49 SA
BẢO TRỢ

Chính thức cấm ngân hàng ép mua bảo hiểm khi cho vay

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức

Trước đó, qua thảo luận, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu luật hóa để có chế tài ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của nhân viên tổ chức tín dụng như việc tư vấn không đầy đủ khiến một số khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng hoặc yêu cầu mua bảo hiểm gắn với các khoản vay khi có nhu cầu vay vốn của ngân hàng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị không nên cho phép ngân hàng thương mại liên kết bán bảo hiểm, cấm bán chéo bảo hiểm nhân thọ.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định nghiêm cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Đồng thời, giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng để phù hợp với tính chất và hoạt động của lĩnh vực ngân hàng.

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trừ một số quy định
 
Nhiều quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cũng được đưa ra nhằm hạn chế sở hữu chéo, thao túng, chi phối tổ chức tín dụng. Cụ thể, ý kiến của đại biểu Quốc hội trước đó cho rằng biện pháp giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần, giảm giới hạn cấp tín dụng chưa xử lý được vấn đề sở hữu chéo, thao túng, chi phối như thời gian qua.

Thống nhất với ý kiến của đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý dự thảo theo hướng bổ sung quy định về cung cấp, công bố công khai thông tin bên cạnh quy định việc giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp tín dụng và một số quy định trong tổ chức, quản trị, điều hành. Trong đó, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức tín dụng phải công khai thông tin của các cổ đông này để bảo đảm minh bạch.

“Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nâng cao hiệu quả phối hợp với bộ, ngành có liên quan; đồng thời có giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm hạn chế cao nhất tình trạng sở hữu chéo, thao túng, chi phối tổ chức tín dụng” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV.

Theo Tạp Chí Công Thương


 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi