Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
29/04/2016 2:58:16 CH
BẢO TRỢ

Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Ngày 29.4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhưng bất thành.

Đến hơn 10 giờ, ông Trần Lê Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Eximbank cho biết có 487 cổ đông tham dự với hơn 617 triệu cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 50,19% có quyền biểu quyết. Theo như quy định điều lệ Eximbank tỷ lệ cổ đông tham dự 65% mới được thực hiện tổ chức đại hội. Cũng theo điều lệ Eximbank, trong đợt tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 trong vòng 30 ngày, tỷ lệ cổ đông tham dự 51% đã có thể tổ chức đại hội.

Theo ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank, 2 nhóm cổ đông lớn có tỷ lệ biểu quyết trên 10% yêu cầu HĐQT bổ sung tăng thêm thành viên HĐQT trong lần ĐHĐCĐ lần này. HĐQT đã bổ sung tờ trình trước khi tổ chức đại hội nhưng những cổ đông này đã không có mặt tại đại hội.

Trước đó, HĐQT Eximbank đã bổ sung thêm tờ trình chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT nhận được thư của bà Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu tỷ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank và của ông Phạm Hữu Phương đại diện nhóm cổ đông giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần biểu quyết tại Eximbank. Hai nhóm cổ đông có yêu cầu đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Trong các phiên họp, HĐQT cân nhắc thống nhất đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới. Tuy nhiên, vì tôn trọng quyền của nhóm cổ đông và nhận thức rằng ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất nên HĐQT đưa nội dung thảo luận kiến nghị của 2 nhóm cổ đông nói trên vào dự kiến chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.
Ngoài ra, HĐQT còn trình cổ đông trong ĐHĐCĐ tới tờ trình xử lý thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 - 2015. Theo đó, thù lao đã chi vượt năm 2014 là 27,13 tỉ đồng; năm 2015 là 19,3 tỉ đồng. Thực tế trong năm 2014 và 2015, HĐQT và Ban kiểm soát cũng đã có nhiều đóng góp trong việc quản trị ngân hàng. Do đó, HĐQT Eximbank (mới) trình cổ đông chấp thuận cho Eximbank không thu hồi lại số tiền vượt trên.
 
Theo TNO

 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi