OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
21/06/2017 8:21:29 SA
BẢO TRỢ

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngày 20/6/2017, NHNN Việt Nam đã ban hành văn bản số 4843/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng vốn điều lệ

Từ 4.000 tỷ đồng lên 4.194,88 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016.

NHNN cũng chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 805,12 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ. NHNN sẽ xem xét, có ý kiến sau khi OCB trình NHNN phương án cụ thể về đợt phát hành cổ phần riêng lẻ này.

NHNN yêu cầu OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn. Sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, SHB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN
Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Được biết, Kết thúc năm tài chính 2016, OCB đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng: cụ thể tổng tài sản tăng trưởng 29%, đạt hơn 63 ngàn tỉ đồng; tổng dư nợ tăng trưởng 35%, đạt hơn 39,6 ngàn tỉ đồng; tổng huy động tăng trưởng 51%, đạt hơn 46 ngàn tỉ đồng; tỉ lệ nợ xấu giảm về mức 1,51%; Lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng; Chỉ số ROE đạt 9.8%.

Với đà phát triển từ năm 2016, giai đoạn 2017-2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30 - 40%/năm. Cụ thể, trong năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ, lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44,2 ngàn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77,5 ngàn tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn  66,5 ngàn tỷ đồng (tăng 44%).
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của ngần hàng này được tổ chức ngày 19/4/2017 đã thông qua mức chia cổ tức 10%.
Theo TBNH
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi