6 câu hỏi phỏng vấn iOS Developer thường gặp

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
09/05/2023 9:00:00 CH
BẢO TRỢ

6 câu hỏi phỏng vấn iOS Developer thường gặp

Lập trình viên là công việc tương đối đặc thù với những kiến thức và kỹ năng cụ thể.

Đặc biệt là đối một lập trình viên iOS thì thách thức này còn lớn hơn khi nó đi cùng những đãi ngộ tương ứng nếu bạn chứng minh được khả năng của mình. Đây là lý do mà không ít bạn trẻ bắt đầu thử sức với cơ hội công việc này.
 
Vậy đâu là những câu hỏi phỏng vấn iOS có thể đang đợi bạn? Đọc ngay bài viết dưới đây để khám phá 6 điều thường gặp và cách trả lời giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng khi tìm việc làm iOS Developer nhé.

Swift là gì? Giải thích một số tính năng theo cách hiểu của bạn
 
Swift, một ngôn ngữ lập trình hiện đại và dần trở thành một ngôn ngữ cần thiết đối với lập trình viên trong bối cảnh phát triển. Một số nhận định về Swift đó là:
Nhanh (nhờ vào phương thức static);
Safe (đây là ngôn ngữ safe-type);
Cú pháp thân thiện (ngắn gọn hơn object-c).
 
Nhìn chung, một số tính năng quan trọng về Swift là tổng quát, tiện ích mở rộng, tuples và nhiều giá trị khác.

Độ biến động của dữ liệu giữa Swift và Objective-c khác nhau như thế nào?
 
Trong Swift, hằng số là hằng số và biến được thay đổi. Biến động được xác định khi một biến được khởi tạo với một từ khóa, không phải một lớp dữ liệu cụ thể. Trong khi đó, đối với Objective-C, khả năng thay đổi được giới hạn trong các lớp cụ thể. Ví dụ: bạn phải sử dụng loại NSMutableArray để có thể thay đổi kích thước mảng.
 
Bạn sẽ viết test trước hay code trước?
 
Test Driven Development (TDD) là một xu hướng quan trọng khi chỉ ra lý do nên viết test trước khi code. Vì vậy ở câu hỏi phỏng vấn iOS này, bạn nên cho nhà tuyển dụng thấy bản thân không chỉ học tập xu hướng mà còn hiểu rõ bản chất cũng trình bày những lợi ích trong kinh nghiệm cá nhân. Việc viết test trước sẽ giúp lập trình viên hình dung một cách chi tiết và cụ thể kế hoạch phát triển (develop), bên cạnh đó mặc dù sẽ khó khăn ở giai đoạn đầu nhưng tiết kiệm được nhiều thời gian gỡ lỗi (unbug) và có thêm nhiều hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề theo hướng từ ngoài vào trong.
 
Bạn sẽ giải thích Generics cho đội nhóm của mình như thế nào?

 
Generics là một tính năng mà cho phép lập trình viên có thể định nghĩa và truy cập vào các classes, menthods, properties bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu khác nhau mà không thay đổi cách thức hoạt động của hệ.
 
Có rất nhiều cách để đặt tên cho kiểu tham số trong Generic nhưng để dễ dàng làm việc nhóm thì đây là quy ước thường dùng:
 
T - Type (Kiểu dữ liệu bất kỳ thuộc Wrapper class: String, Integer, Long, Float,…)
E – Element (phần tử – đặc trưng trong Collection Framework)
K – Key (khóa)
V – Value (giá trị)
N – Number (kiểu số: Integer, Double, Float, …)
 
Sự khác biệt giữa bộ nhớ Stack và bộ nhớ Heap là gì?
 
Stack là cấu trúc bộ nhớ nhập trước xuất trước (FIFO) đơn giản. Stack luôn được sử dụng để lưu trữ hai loại dữ liệu sau: phần tham chiếu của các biến cục bộ và tham số của kiểu tham chiếu, và các biến cục bộ và tham số phương thức có kiểu giá trị.
 
Bộ nhớ Heap chứa các đối tượng không được xếp ngẫu nhiên được lưu trữ trong bộ nhớ. Ưu điểm là nó cho phép các đối tượng được phân bổ hoặc giải phóng theo thứ tự ngẫu nhiên. Điều này sẽ yêu cầu người lập trình sử dụng các hàm thu gom rác để giải phóng bộ nhớ.
 
Bạn hiểu như thế nào về Dependency Injection trong Swift?
 
Dependency Injection là một kĩ thuật gán glass vào một đối tượng thay vì dựa vào class để tạo giá trị cho các đối tượng đó.
 
Mỗi class sẽ được biểu diễn bằng từng giao diện và sẽ thực hiện chạy bên ngoài class đó. Có 3 yếu tố cần lưu ý khi làm việc với Dependency Injection, đó là:
 
Injector: một ví dụ của dependency khi thực hiện trên client.
Dependency: là một nhiệm vụ yêu cầu client để hoạt động chính xác.
Client: một object nơi sự phụ thuộc được thực hiện
 
Đây là một khung do Apple cung cấp xử lý nhiều luồng. Nó được sử dụng khi lập trình viên muốn làm việc trên một công việc không đồng bộ. Ví dụ: nếu muốn tìm nạp dữ liệu từ API, bạn có thể sử dụng GCD để thực hiện các tác vụ tìm nạp không đồng bộ.
 
Trên đây là 6 câu hỏi phỏng vấn iOS Developer thường gặp. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm thông tin và kiến thức thực tế để tự tin trước cơ hội phỏng vấn phía trước.

Tiến Huy
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi