Một loạt mục tiêu, kế hoạch lớn cho ngành ngân hàng

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
23/08/2016 9:54:41 SA
BẢO TRỢ

Một loạt mục tiêu, kế hoạch lớn cho ngành ngân hàng

Áp dụng biện pháp phá sản, giải quyết nhanh nợ xấu, giảm lãi suất cho vay về 5%...


Theo dự thảo đề án, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được gắn với việc triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng.

MINH ĐỨC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố toàn văn dự thảo đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Về lĩnh vực ngân hàng và chính sách tiền tệ, có nhiều điểm đặt ra quyết liệt.


Theo dự thảo đề án, mục tiêu chung đến năm 2020, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, giảm mạnh rủi ro hệ thống và tăng cường độ rộng và hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính.

Các mục tiêu cụ thể và chi tiết đến năm 2020 cũng được đặt ra trong dự thảo.

Đó là tiếp tục cắt giảm tỷ lệ nợ xấu một cách bền vững và cắt giảm đáng kể số ngân hàng thương mại yếu kém; đảm bảo 70% số ngân hàng thương mại thực hiện đầy đủ Basel 2 vào năm 2020.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra mục tiêu kéo lãi suất cho vay xuống mức trung bình của các nước đang phát triển là khoảng 5%/năm.

Cũng theo dự thảo trên, định hướng chính sách đến năm 2020 trước hết là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tiền tệ, ngân hàng. Bổ sung và xây dựng khuôn khổ pháp luật về về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu, trong đó đề cao thẩm quyền can thiệp của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc xử lý các yếu kém, tồn tại và các vi phạm, rủi ro của tổ chức tín dụng.

Chính phủ sẽ thực hiện cấp phép thận trọng, linh hoạt đối với việc thành lập mới ngân hàng thương mại; tiếp tục sử dụng cấp phép cho các tổ chức tín dụng như là công cụ hữu hiệu trong cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Thắt chặt các điều kiện thành lập, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Cùng đó, Chính phủ dự kiến sẽ nới lỏng quy định về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam và các giới hạn sở hữu vốn điều lệ của thành viên góp vốn, cổ đông tại Việt Nam.

Ở một nội dung khác, định hướng chính sách theo dự thảo trên là sửa đổi Luật Bảo hiểm Tiền gửi (Luật số 06/2012/QH2013), Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2020/QH12) để trao cho Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) để cho phép sử dụng phí bảo hiểm tiền gửi do các ngân hàng nộp cho DIV để tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng. 

Để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, dự thảo đề án nêu định hướng sửa đổi đồng loạt các luật và quy định liên quan để thúc đẩy xử lý nợ xấu, chỉ đạo VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường của các ngân hàng, xóa hoàn toàn nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Giải quyết nhanh và thực chất vấn đề nợ xấu của các tổ chức tín dụng, góp phần đưa lãi suất cho vay về mức 5%/năm.

Tiếp tục triển khai cổ phần hóa các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại một số ngân hàng thương mại cổ phần về mức trên 65%; thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Đề án cũng đưa ra một định hướng đáng chú ý là áp dụng biện pháp phá sản đối với các tổ chức tín dụng yếu kém mà việc phá sản không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về lộ trình thực hiện đầy đủ Basel 2, đề án xác định mục tiêu 70% số ngân hàng thương mại sẽ thực hiện được vào năm 2020, qua tăng cường năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, bảo đảm các tổ chức tín dụng có đủ vốn tự có theo chuẩn mực vốn của Basel 2; triển khai lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng và vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

“Kiên quyết xử lý các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng không đáp ứng được mức vốn pháp định và chuẩn mực an toàn vốn”, dự thảo đề án nêu định hướng.

Theo VnEconomy
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi