Lãnh đạo cao cấp Sacombank đặt mua lượng lớn cổ phiếu

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
01/03/2017 12:45:35 CH
BẢO TRỢ

Lãnh đạo cao cấp Sacombank đặt mua lượng lớn cổ phiếu

Hai lãnh đạo cao cấp của Sacombank lên kế hoạch sở hữu cổ phiếu ngân hàng mình...


Trước khi giao dịch, cả hai lãnh đạo này không nắm một cổ phiếu nào của Sacombank

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã cổ phiếu STB) vừa thông báo kế hoạch giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, bắt đầu cùng một thời điểm.

Cụ thể, ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, với mục đích đầu tư.

Trước khi thực hiện giao dịch này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank không nắm một cổ phiếu nào của ngân hàng mình. Nếu giao dịch trên thành công, ông Kiều Hữu Dũng sẽ bắt đầu sở hữu cổ phiếu Sacombank.

Cũng theo thông báo từ Sacombank, ông Nguyễn Văn Cựu, thành viên Hội đồng Quản trị, cũng đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu STB. Và như ông Dũng, trước giao dịch, ông Cựu chưa sở hữu một cổ phiếu nào của ngân hàng này.

Cả hai lãnh đạo cao cấp trên của Sacombank cùng dự kiến thời gian mua vào là từ 3/3 - 1/4/2017.

Ngày 24/2 vừa qua, trên cơ sở đề nghị của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu Southern Bank, Sacombank và Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank (cả hai đều là thành viên Hội đồng Quản trị).

Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức đại hội đồng cổ đông trong tháng 4/2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
Theo VnEconomy
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi