Vietbank: miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Nhung

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
13/03/2020 12:38:23 CH
BẢO TRỢ

Vietbank: miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Nhung

Theo nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Thanh Nhung – Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank), Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thanh Nhung kể từ ngày 13/3/2020

Để bảo đảm điều hành hoạt động kinh doanh liên tục, Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Huy Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Vietbank.
 
Ông Lê Huy Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank

Ông Nguyễn Thanh Nhung gắn bó hơn 6 năm với Vietbank trên cương vị Tổng Giám đốc. Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Thanh Nhung đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng Vietbank phát triển an toàn và lành mạnh. Gần nhất là Kết quả kinh doanh của Vietbank năm 2019 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra cụ thể: Tổng tài sản đạt 68.980 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.


(nguồn Vietbank)

 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi