NCB: Năm 2016 sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
28/04/2016 10:28:50 SA
BẢO TRỢ

NCB: Năm 2016 sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) không chi trả cổ tức.

 

Chiều ngày 26/4, ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016. Đại hội đã được nghe báo cáo về kết quả hoạt động của ngân hàng năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Quy mô tài sản năm 2015 vượt mức 48.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2015, NCB có quy mô tổng tài sản vượt mức 48.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2014 và vượt 7% so với kế hoạch năm 2015. Tổng huy động, tài trợ, ủy thác và phát hành giấy tờ có giá tăng 34%, hoàn thành 108% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay khách hàng, tiền gửi và cho vay TCTD khác hoàn thành 111% so với kế hoạch và tăng 14% so với năm trước.

Doanh thu từ phí dịch vụ và bảo lãnh tăng trưởng 129% so với năm 2014. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 111 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2014. Đến ngày 31/12/2015, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2.15%.

Năm 2015, NCB có lãi. Theo tờ trình về phân phối lợi nhuận, nhà băng này sẽ không chia cổ tức năm 2015 theo đúng cam kết với ngân hàng nhà nước. Đại diện ngân hàng cho biết khi hoạt động ngân hàng đi vào ổn định, làm ăn có lãi, NCB sẽ tiến hành chia cổ tức cho cổ đông.

Năm 2016 đặt kế hoạch 171 tỷ đồng lợi nhuận

Tại Đại hội cổ đông, Tổng giám đốc NCB, ông Đào Trọng Khanh đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, NCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 27% so với năm 2015, lên mức trên 61 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh phấn đấu đạt trên 171 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 54%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 13,618 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2015.

Theo ông Khanh, giai đoạn đầu năm 2016 sẽ định vị hình ảnh NCB là một ngân hàng tái cơ cấu thành công và đang bước vào giai đoạn phát triển an toàn, bền vững. Giai đoạn 2 định vị hình ảnh NCB với những đột phá và khác biệt.

Phát hành trái phiếu kèm chứng quyền để tăng vốn điều lệ

Nhằm bổ sung vốn cho các hoạt động của ngân hàng, làm tiền đề cho việc tăng vốn điều lệ theo lộ trình đã đề ra, Hội đồng quản trị NCB đã trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền để tăng vốn điều lệ từ 3.010 tỷ đồng lên tối đa 4.010 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng khối lượng phát hành trái phiếu dự kiến là một nghìn tỷ đồng (1.000 tỷ đồng), kỳ hạn của trái phiếu 3 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu tối đa là 9,5%.

Tỷ lệ chứng quyền chuyển đổi thành cổ phiếu được thực hiện theo tỷ lệ 1:1. Giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền tương đương 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số lượng chứng quyền tương đương 100 triệu chứng quyền.

Vốn thu được từ phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền 1.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại hóa công nghệ hỗ trợ phát triển kinh doanh; Cho vay và tài trợ các hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, nguồn vốn này cũng được sử dụng để bổ sung hạn mức cho các hoạt động đầu tư như đầu tư trái phiếu chính phủ, kỳ phiếu của các ngân hàng thương mại, trái phiếu của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, trái phiếu đô thị, các cổ phiếu của các công ty tiềm năng, hiệu quả, ít rủi ro nhằm đảm bảo thanh khoản, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

 

Theo NDH 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi