Lãi suất cho vay giảm 0,2-0,5%, tỷ giá ổn định trong năm 2016

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
28/12/2016 8:41:29 SA
BẢO TRỢ

Lãi suất cho vay giảm 0,2-0,5%, tỷ giá ổn định trong năm 2016

Trước tình hình thanh khoản dồi dào và các yếu tố thuận lợi từ kinh tế vĩ mô, từ cuối tháng 9, lãi suất huy động điều chỉnh giảm 0,3-0,5% ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất cho vay cũng đã ghi nhận giảm ở một số ngân hàng với mức lãi suất giảm từ 0,2-0,5% ở các kỳ hạn.

Mặt bằng lãi suất giảm

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã cho biết như vậy trong Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2016 vừa được công bố mới đây. Theo đó, đi sâu phân tích về thị trường tiền tệ, Ủy ban cho biết, nhìn chung trong năm qua, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo, lãi suất liên ngân hàng giảm, qua đó tạo điều kiện sớm hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ.
 

 
Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng - Đơn vị: % (Nguồn: NHNN)
 
Theo Ủy ban, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo nhờ mấy nguyên nhân sau.

Thứ nhất, huy động tăng khá hơn năm trước và tăng cao hơn tín dụng. Theo đó, năm 2016, tăng trưởng huy động ước đạt khoảng 19% cao hơn khoảng 1 điểm % so với tăng trưởng tín dụng. Nhờ đó tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động (LDR) toàn hệ thống chỉ xấp xỉ 85%, giảm 0,7 điểm % so với cuối năm 2015.

Thứ hai, cung tiền tăng cao, dự báo tăng hơn 3 điểm % so với năm ngoái, đạt khoảng 19-20%. Năm 2016, NHNN cung ứng tiền chủ yếu thông qua việc mua ngoại tệ và mới hút ròng được khoảng hơn 60% tổng lượng tiền cung ứng thông qua thị trường mở.

Trước tình hình thanh khoản dồi dào và các yếu tố thuận lợi từ kinh tế vĩ mô, từ cuối tháng 9, lãi suất huy động điều chỉnh giảm 0,3-0,5% ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất cho vay cũng đã ghi nhận giảm ở một số ngân hàng với mức lãi suất giảm từ 0,2-0,5% ở các kỳ hạn. Đặc biệt, các NHTM Nhà nước lớn đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn 0,5% - 1%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư và khởi nghiệp, lãi suất đối với 5 vực ưu tiên về sát mức 6%/năm.

Tuy nhiên, mặc dù thanh khoản trên thị trường 2 khá dồi dào, lãi suất có tín hiệu giảm nhưng mặt bằng lãi suất vẫn chưa được như kỳ vọng. Lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn thị trường cuối năm giảm so với những tháng trước nhưng vẫn tăng nhẹ so với đầu năm 2015.

Nguyên nhân, theo Ủy ban, tình trạng dư thừa thanh khoản trên TT2 chỉ là trong ngắn hạn, trong khi cơ cấu cho vay chủ yếu là trung, dài hạn. Bên cạnh đó, có sự phân hóa trong khả năng huy động vốn trên TT2 giữa các TCTD.

Cụ thể, một số TCTD yếu kém gặp khó khăn trong việc vay vốn trên TT2 do thiếu tín nhiệm và không đủ tài sản đảm bảo để thực hiện vay đối ứng. Tỷ trọng vốn vay liên ngân hàng/tổng nguồn vốn của các TCTD này rất thấp (dưới 3%). Lãi suất vay tái chiết khấu (4,5%/năm) hoặc tái cấp vốn (6,5%/năm) cũng cao hơn nhiều lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Do đó, các ngân hàng này phải huy động trên TT1 với lãi suất cao hơn các NHTM lớn từ 1,5 % đến 2%/năm dẫn đến tăng mặt bằng lãi suất bình quân toàn thị trường. Tình trạng này phần nào ảnh hưởng đến cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ.

Tỷ giá ổn định, nguồn cung ngoại tệ dồi dào

Liên quan đến thị trường ngoại hối, Ủy ban cho biết thị trường khá ổn định trong suốt cả năm 2016, duy chỉ có biến động nhẹ vào cuối năm do yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng tâm lý của việc USD tăng giá trên thị trường thế giới sau kết quả bầu Tổng thống Mỹ.
 

 
Tỷ giá USD/VND (Nguồn: HSC)

Tuy nhiên, tỷ giá trung tâm tính đến cuối tháng 11 chỉ tăng khoảng hơn 1% so với đầu năm. Tỷ giá ngân hàng thương mại và thị trường phi chính thức cũng tăng trở lại, phổ biến ở mức 22.700 VND/USD vào cuối tháng 11, tăng khoảng 0,22% so với đầu năm.

Theo Ủy ban, nguyên nhân khiến tỷ giá tăng vào thời điểm cuối năm chủ yếu do đồng đô la Mỹ liên tục lên giá so với các đồng tiền chủ chốt, đặc biệt sau khi có kết quả chính thức của bầu cử Tổng thống Mỹ. Bên cạnh đó, nhu cầu ngoại tệ tăng trở lại theo yếu tố mùa vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán về cuối năm và đón đầu khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, nguồn cung ngoại tệ hiện đang khá dồi dào do hỗ trợ tích cực từ cán cân thương mại thặng dư, FDI tăng khá. Cán cân thanh toán tổng thể (CCTTTT) dự báo có sự đảo chiều tích cực so với cuối năm 2015. Cụ thể, từ mức thâm hụt hơn 6 tỷ USD vào cuối năm 2015, CCTTTT năm 2016 ước thặng dư ở mức khá cao, tương đương với năm 2014 do cán cân thương mại xuất siêu và khoản mục lỗi và sai sót giảm.

Bên cạnh đó, niềm tin vào VND và sự ổn định vĩ mô ngày càng được nâng cao (phản ánh rõ qua chỉ số CDS giảm khoảng 40% so với đầu năm), giúp cho khoản mục Lỗi và sai sót trong CCTTTT giảm so với cùng kỳ giúp CCTTTT thặng dư. Nhờ đó, NHNN đã bổ sung được dự trữ ngoại hối lên mức cao kỷ lục 40 tỷ USD.
 
Theo TBNH
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi