VIB dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán 2018

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
29/04/2016 3:06:24 CH
BẢO TRỢ

VIB dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán 2018

Ngày 28/4/2016 Đại hội Đồng cổ đông 2016 (ĐHĐCĐ) Ngân hàng VIB thông qua định hướng sẽ đưa cổ phiếu của VIB đăng ký giao dịch trên sàn Upcome trước cuối năm 2016 và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2018.

655 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2015

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh đã được kiểm toán. Theo đó, ngân hàng đạt 655 tỷ lợi nhuận trước thuế, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tín dụng tăng trưởng 25% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm ở mức 2,07%.

Bảng tổng kết tài sản của VIB với quy mô tổng tài sản hơn 84.000 tỷ đồng được Moody’s đánh giá là có tính thanh khoản cao, với tỷ lệ các tài sản tiền mặt và trái phiếu chính phủ lên đến 30% tổng tài sản. VIB tiếp tục là ngân hàng nằm trong nhóm có hệ số an toàn vốn (CAR) cao nhất thị trường, kể cả theo các quy định của NHNN và theo chuẩn mực Basel II thí điểm cho 10 NHTM ở Việt Nam.

ĐHĐCĐ cũng được báo cáo về các giải thưởng và sự ghi nhận của xã hội và các định chế tài chính quốc tế đối với ngân hàng, trong đó có Giải thưởng “Ngân hàng của năm của Việt Nam, 2015” do Tạp chí uy tín The Banker trao tặng; VIB tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh tài chính trong số các ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá…

ĐHĐCĐ phê duyệt tỷ lệ chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2015 ở mức 25%, bao gồm cổ tức tiền mặt 8,5% và cổ phiếu thưởng là 16,5% tính trên vốn điều lệ cuối kỳ là 4.845 tỷ. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với con số 24% của năm 2014 (bao gồm 9% cổ tức tiền mặt và 15% cổ phiếu thưởng).
 
 

Tiếp tục chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm

Ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch HĐQT của VIB phát biểu bên lề đại hội: “Trong nhiều năm qua, VIB đã theo đuổi một chiến lược đơn giản và nhất quán. Chiến lược đó xoay quanh việc xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ sáng tạo lấy khách hàng làm trung tâm, một mô hình vận hành tối ưu, một đội ngũ nhân sự phù hợp với hệ giá trị chung của ngân hàng và một cấu trúc quản trị minh bạch hướng tới các chuẩn mực tốt nhất. Tôi tin tưởng rằng chiến lược này sẽ tiếp tục mang lại sự hài lòng cho khách hàng và gia tăng giá trị cho cổ đông trong thời gian tới.”

ĐHĐCĐ nhất trí với các định hướng mang tính chiến lược mà HĐQT đưa ra cho những năm đầu của nhiệm kỳ tới, bao gồm: Các chiến lược tăng trưởng khách hàng và thị phần ; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình hoạt động tối ưu; Định hướng phát triển con người, tập trung vào việc tăng cường sự gắn kết của cán bộ nhân viên ; Định hướng xây dựng và hoàn thiện cấu trúc quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực tốt nhất.

ĐHĐCĐ cũng thông qua định hướng sẽ đưa cổ phiếu của VIB đăng ký giao dịch trên sàn Upcome trước cuối năm 2016 và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2018 để đáp ứng các nhu cầu về vốn, tính thanh khoản và hấp dẫn của cổ phiếu và quy chuẩn công tác quan hệ cổ đông.


Các chỉ tiêu có tính định hướng cho VIB trong giai đoạn tới được trình bày tại Đại hội, bao gồm: Tăng trưởng hàng năm ở mức 20%-30% đối với các chỉ tiêu dư nợ, huy động vốn và tăng trưởng khách hàng. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sẽ đạt mức tăng 20%-30% từ năm 2017; Duy trì nợ xấu ở mức dưới 3%; Duy trì thu nhập hấp dẫn cho cổ đông với tổng mức chi trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng hàng năm ở mức 15%-25%.

Riêng năm 2016, ĐHĐCĐ phê duyệt chỉ số lợi nhuận trước thuế là 675 tỷ, dư nợ tăng 25%, huy động vốn tăng 23% và nợ xấu duy trì dưới 3%.

HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

ĐHĐCĐ đã thông qua thành phần HĐQT và BKS mới. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2019 của VIB vẫn giữ nguyên 8 thành viên.

Có 5 thành viên được bầu lại bao gồm các ông Đặng Khắc Vỹ, Đặng Văn Sơn, Đỗ Xuân Hoàng, Michael Venter và ông Hàn Ngọc Vũ (TGĐ). Ba thành viên mới bao gồm ông Coenraad Jonker (do cổ đông chiến lược CBA đề cử cùng ông Michael Venter), ông Ian Park và ông Trần Tuấn Phong giữ vai trò hai thành viên HĐQT độc lập trong cơ cấu hiện tại.

BKS được bầu lại với tỉ lệ tán thành cao đối với 3 thành viên hiện tại là ông Trịnh Thanh Bình, bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy và ông Anthony Greenhill từ CBA.

Ông Ian Park, thành viên HĐQT độc lập mới được bổ nhiệm, người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tại Úc và New Zealand chia sẻ, “VIB được định vị giữa các ngân hàng nội địa và các ngân hàng toàn cầu hoạt động ở Việt Nam, tuy nhiên VIB có được lợi thế hơn các ngân hàng toàn cầu khi họ có cơ hội biến các lợi thế của một ngân hàng có gần 160 chi nhánh và có các kiến thức sâu rộng ở thị trường Việt Nam thành lợi thế cạnh tranh.

Ngược lại, so với các ngân hàng nội địa, từ nhiều năm trước VIB đã dành thời gian và nguồn lực để xây dựng cho mình một hệ giá trị riêng, một cấu trúc quản trị và khẩu vị rủi ro phù hợp để trở thành một ngân hàng lành mạnh và có lợi thế tăng trưởng bền vững hơn. Tôi đồng ý với ý kiến của ngài chủ tịch HĐQT rằng VIB sẽ đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ giao phó đối với năm 2016 và nhiệm kỳ VII”.

Theo Vietnamnet 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi