Ngân hàng Quân đội được sửa vốn điều lệ lên hơn 17.127 tỷ đồng

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
03/04/2017 8:19:10 SA
BẢO TRỢ

Ngân hàng Quân đội được sửa vốn điều lệ lên hơn 17.127 tỷ đồng

Thống đốc NHNN Việt Nam vừa có Quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của MB

Vốn điều lệ trong Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được sửa thành 17.127.409.090.000 (Mười bảy nghìn một trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
 

Đến cuối năm 2016, tổng tài sản của MB đạt 250.232 tỷ đồng
 
Thống đốc NHNN Việt Nam vừa có Quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của MB.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0054/NH-GP ngày 14/9/1994 của Thống đốc NHNN cấp cho MB và Khoản c Điều 1 Quyết định số 194/QĐ-NH5 ngày 14/9/1994 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho MB như sau: “Vốn điều lệ: 17.127.409.090.000 (Mười bảy nghìn một trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)”.

Thống đốc NHNN yêu cầu MB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN) đối với nội dung bổ sung nêu trên.

Kết thúc năm 2016, MB đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh đề ra từ đầu năm. Cụ thể, tính đến 31/12/2016 (theo báo cáo riêng lẻ), tổng tài sản của MB đạt 250.232 tỷ đồng, hoàn thành 104,3% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 195.148 tỷ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 148.883 tỷ đồng, hoàn thành 103,4% so với kế hoạch. Đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015, vượt 4,5% so với kế hoạch. 

Với kết quả này, MB tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các ngân hàng cổ phần không có vốn chi phối của Nhà nước. MB cũng duy trì trong Top các ngân hàng hàng đầu về hiệu quả hoạt động (ROA đạt 13,55%, ROE đạt 1,2%). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,33%. Số điểm giao dịch của toàn hệ thống đạt 258 điểm trên toàn quốc với 2 chi nhánh nước ngoài (Lào và Campuchia).
 
Theo TBNH
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi