NH Bản Việt: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
27/04/2018 7:45:44 SA
BẢO TRỢ

NH Bản Việt: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Đại hội có sự tham dự của đại diện Ban lãnh đạo Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước TP HCM, các Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng một số cán bộ nhân viên của Ngân hàng Bản Việt. Theo đó, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình của HĐQT

Tính đến thời điểm 31/12/2017, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bản Việt đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 39.901 tỷ đồng; Tổng huy động vốn đạt 35.930 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 109% kế hoạch 2017; Tổng dư nợ đạt 25.872 tỷ, tăng 19% so với năm 2016 và hoàn thành 107% kế hoạch năm. Tổng nợ xấu đến cuối năm 2017 chiếm 1,8% tổng dư nợ cho vay.  Điểm sáng năm 2017 vừa qua phải kể đến chính là việc Ngân hàng Bản Việt trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cho phép mở mới thêm 01 chi nhánh và 07 phòng giao dịch. Điều này một lần nữa khẳng định kết quả kinh doanh và các chỉ số an toàn của Ngân hàng Bản Việt rất tốt và luôn đúng quy định.

Có thể nói, năm 2017 là một năm nhiều thách thức vì là năm thứ hai Ngân hàng thực hiện đề án 2016 - 2020 nhưng với sự bám sát mục tiêu từ Ban Lãnh Đạo, sự định hướng kịp thời của Hội đồng quản trị cùng những nỗ lực không ngừng của CBNV, Ngân hàng Bản Việt đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đánh dấu sự trưởng thành, một bước tiến mới trong chiến lược 5 năm đã đệ trình Đại hội. Đại hội cũng đã thông qua một số chỉ tiêu định hướng kế hoạch kinh doanh 2018. Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 80 tỷ đồng. Tổng tài sản 46.000 tỷ. Huy động vốn 41.300 tỷ. Dư nợ 29.100 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu < 3%.
 
Theo Bản Việt

 
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi